Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2259(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0135/2013

Esitatud tekstid :

A7-0135/2013

Arutelud :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Hääletused :

PV 21/05/2013 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0201

Protokoll
Esmaspäev, 20. mai 2013 - Strasbourg

16. Taastuvenergia Euroopa energia siseturul (arutelu)
CRE

Raport taastuvenergiaga seonduvate tänaste ülesannete ja võimaluste kohta Euroopa energia siseturul [2012/2259(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Yannick Jadot (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Zofija Mazej Kukovič (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Raül Romeva i Rueda ja Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lena Kolarska-Bobińska, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Zofija Mazej Kukovič ja Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fiona Hall, ja Antonio Cancian.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Herbert Reul.

Sõna võttis Seán Kelly eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetlemise kohta.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika