Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2259(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0135/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0135/2013

Keskustelut :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Äänestykset :

PV 21/05/2013 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0201

Pöytäkirja
Maanantai 20. toukokuuta 2013 - Strasbourg

16. Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö uusiutuvan energian nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista EU:n energian sisämarkkinoilla [2012/2259(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Yannick Jadot (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zofija Mazej Kukovič (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Raül Romeva i Rueda ja Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lena Kolarska-Bobińska, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Zofija Mazej Kukovič ja Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fiona Hall, ja Antonio Cancian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Herbert Reul.

Seán Kelly käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö