Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/2259(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0135/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0135/2013

Viták :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Szavazatok :

PV 21/05/2013 - 6.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0201

Jegyzőkönyv
2013. május 20., Hétfő - Strasbourg

16. A megújuló energia az európai belső energiapiacon (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről [2012/2259(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Yannick Jadot (az INTA bizottság véleményének előadója), Zofija Mazej Kukovič (az ENVI bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Raül Romeva i Rueda és Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lena Kolarska-Bobińska, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Zofija Mazej Kukovič és Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fiona Hall, és Antonio Cancian.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber és Franz Obermayr.

Felszólal: Günther Oettinger és Herbert Reul.

Felszólal: Seán Kelly a „catch the eye” eljárásról.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.11. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat