Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2259(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0135/2013

Pateikti tekstai :

A7-0135/2013

Debatai :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Balsavimas :

PV 21/05/2013 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0201

Protokolas
Pirmadienis, 2013 m. gegužės 20 d. - Strasbūras

16. Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl dabartinių atsinaujinančiosios energijos uždavinių ir galimybių Europos energijos rinkoje [2012/2259(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Yannick Jadot (INTA komiteto nuomonės referentas), Zofija Mazej Kukovič (ENVI komiteto nuomonės referentė) (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Raül Romeva i Rueda ir Pilar del Castillo Vera pateiktus klausimus), Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Miloslav Ransdorf GUE/NGL frakcijos vardu, Lena Kolarska-Bobińska (ji taip pat atsakė į du Zofija Mazej Kukovič ir Jo Leinen pakėlus mėlynąją kortelę pateiktus klausimus), Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Oreste Rossi pateiktą klausimą), Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Claude Turmes pateiktą klausimą), Marita Ulvskog, Françoise Grossetête (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Claude Turmes pateiktą klausimą), Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Fiona Hall pateiktą klausimą) ir Antonio Cancian.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Herbert Reul.

Kalbėjo Seán Kelly apie procedūrą „prašau žodžio“ .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.11 protokolo 21.5.2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika