Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2259(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0135/2013

Ingediende teksten :

A7-0135/2013

Debatten :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Stemmingen :

PV 21/05/2013 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0201

Notulen
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg

16. Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (debat)
Volledige verslagen

Verslag over uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese interne energiemarkt [2012/2259(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul leidt het verslag in.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Zofija Mazej Kukovič (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Raül Romeva i Rueda en Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Miloslav Ransdorf, namens de GUE/NGL-Fractie, Lena Kolarska-Bobińska, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Zofija Mazej Kukovič en Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fiona Hall, en Antonio Cancian.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Herbert Reul.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly over de "catch the eye"-procedure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 21.5.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid