Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2259(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0135/2013

Texte depuse :

A7-0135/2013

Dezbateri :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Voturi :

PV 21/05/2013 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0201

Proces-verbal
Luni, 20 mai 2013 - Strasbourg

16. Energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la provocările și oportunitățile actuale pentru energia regenerabilă pe piața internă europeană a energiei [2012/2259(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Yannick Jadot (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Zofija Mazej Kukovič (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Raül Romeva i Rueda şi Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Zofija Mazej Kukovič şi Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Fiona Hall, şi Antonio Cancian.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber şi Franz Obermayr.

Au intervenit: Günther Oettinger şi Herbert Reul.

A intervenit Seán Kelly privind procedura „catch the eye”.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 21.5.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate