Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2259(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0135/2013

Predkladané texty :

A7-0135/2013

Rozpravy :

PV 20/05/2013 - 16
CRE 20/05/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 21/05/2013 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0201

Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

16. Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o súčasných výzvach a možnostiach týkajúcich sa energie z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou [2012/2259(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Herbert Reul (A7-0135/2013)

Herbert Reul uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Zofija Mazej Kukovič (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, Claude Turmes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Raül Romeva i Rueda a Pilar del Castillo Vera, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Miloslav Ransdorf v mene skupiny GUE/NGL, Lena Kolarska-Bobińska, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Zofija Mazej Kukovič a Jo Leinen, Teresa Riera Madurell, Bas Eickhout, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Oreste Rossi, Ryszard Czarnecki, Oreste Rossi, Maria Da Graça Carvalho, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Marita Ulvskog, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Claude Turmes, Judith A. Merkies, Richard Seeber, Edit Herczog, Romana Jordan, Markus Pieper, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Fiona Hall, a Antonio Cancian.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Angelika Werthmann, Carl Schlyter, Inês Cristina Zuber a Franz Obermayr.

Vystúpili títo rečníci: Günther Oettinger a Herbert Reul.

V rozprave vystúpil Seán Kelly k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 21.5.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia