Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0121/2013

Indgivne tekster :

A7-0121/2013

Forhandlinger :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Afstemninger :

PV 21/05/2013 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0200

Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg

17. Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerhed i forbindelse med offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet forelagde betænkningen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Taler: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Justas Vincas Paleckis (ordfører for udtalelse fra ENVI), Eva Lichtenberger (ordfører for udtalelse fra JURI), Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Peter Skinner for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira og Gabriel Mato Adrover.

Talere: Günther Oettinger og Ivo Belet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 21.5.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik