Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0309(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0121/2013

Esitatud tekstid :

A7-0121/2013

Arutelud :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Hääletused :

PV 21/05/2013 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0200

Protokoll
Esmaspäev, 20. mai 2013 - Strasbourg

17. Avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uurimise ja tootmise ohutus ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Justas Vincas Paleckis (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Eva Lichtenberger (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Peter Skinner fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira ja Gabriel Mato Adrover.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Ivo Belet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2013protokoll punkt 6.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika