Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0121/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0121/2013

Keskustelut :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Äänestykset :

PV 21/05/2013 - 6.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0200

Pöytäkirja
Maanantai 20. toukokuuta 2013 - Strasbourg

17. Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Justas Vincas Paleckis (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Lichtenberger (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Peter Skinner S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira ja Gabriel Mato Adrover.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Ivo Belet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö