Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0309(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0121/2013

Ingediende teksten :

A7-0121/2013

Debatten :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Stemmingen :

PV 21/05/2013 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0200

Notulen
Maandag 20 mei 2013 - Straatsburg

17. Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet leidt het verslag in.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Justas Vincas Paleckis (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Peter Skinner, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira en Gabriel Mato Adrover.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Ivo Belet.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 21.5.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid