Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0309(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0121/2013

Predkladané texty :

A7-0121/2013

Rozpravy :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Hlasovanie :

PV 21/05/2013 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0200

Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg

17. Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Justas Vincas Paleckis (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Eva Lichtenberger (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Peter Skinner v mene skupiny S&D, Fiona Hall v mene skupiny ALDE, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Andreas Mölzer – nezaradený poslanec, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira a Gabriel Mato Adrover.

Vystúpili títo rečníci: Günther Oettinger a Ivo Belet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 21.5.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia