Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0121/2013

Ingivna texter :

A7-0121/2013

Debatter :

PV 20/05/2013 - 17
CRE 20/05/2013 - 17

Omröstningar :

PV 21/05/2013 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0200

Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg

17. Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ivo Belet (A7-0121/2013)

Ivo Belet redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Justas Vincas Paleckis (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Eva Lichtenberger (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Peter Skinner för S&D-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Corinne Lepage, Carl Schlyter och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Josefa Andrés Barea, Erik Bánki, João Ferreira och Gabriel Mato Adrover.

Talare: Günther Oettinger och Ivo Belet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 21.5.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy