Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2132(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0055/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0055/2013

Συζήτηση :

PV 20/05/2013 - 23
CRE 20/05/2013 - 23

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.8
CRE 22/05/2013 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0215

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

23. Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων [2012/2132(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Piotr Borys (A7-0055/2013)

Ο Piotr Borys προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπανικολάου, Elena Băsescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Iosif Matula και Marek Henryk Migalski.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου