Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2234(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0137/2013

Ingivna texter :

A7-0137/2013

Debatter :

PV 20/05/2013 - 24
CRE 20/05/2013 - 24

Omröstningar :

PV 21/05/2013 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0204

Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg

24. Tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner [2012/2234(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

Ria Oomen-Ruijten redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Thomas Mann, Frédéric Daerden, Jaroslav Paška, Kartika Tamara Liotard, Heinz K. Becker och Inês Cristina Zuber.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.14 i protokollet av den 21.5.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy