Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 20. maj 2013 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Parlamentets sammensætning
 4.Fortolkning af forretningsordenen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 7.Valg af den nye Ombudsmand (meddelelse om ansøgninger)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Andragender
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Modtagne dokumenter
 15.Arbejdsplan
 16.Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (forhandling)
 17.Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I (forhandling)
 18.EU-ordning for frivillig permanent flytning (forhandling)
 19.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring) * - Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse) *** (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan (kortfattet forelæggelse)
 22.EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (kortfattet forelæggelse)
 24.En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner (kortfattet forelæggelse)
 25.Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (156 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) 
 
Protokol (166 kb)    
 
Protokol (228 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik