Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 20. toukokuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Parlamentin kokoonpano
 4.Työjärjestyksen tulkinta
 5.Valiokuntien kokoonpano
 6.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 7.Uuden oikeusasiamiehen valitseminen (ehdokkaiden julkistaminen)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Vetoomukset
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (keskustelu)
 17.Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I (keskustelu)
 18.Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä (keskustelu)
 19.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) * - Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) *** (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (lyhyt esittely)
 22.EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (lyhyt esittely)
 23.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 24.Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet (lyhyt esittely)
 25.Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (159 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (63 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö