Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 20 maja 2013 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Wykładnia Regulaminu
 5.Skład komisji
 6.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 7.Wybór nowego Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (ogłoszenie kandydatur)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Petycje
 13.Przesunięcie środków
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (debata)
 17.Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ***I (debata)
 18.Dobrowolny stały unijny program relokacji (debata)
 19.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (konsultacja) * - Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (zgoda) *** (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Prawa kobiet w przystępujących krajach bałkańskich (krótka prezentacja)
 22.Karta praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE (krótka prezentacja)
 23.Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (krótka prezentacja)
 24.Adekwatne, bezpieczne i stabilne emerytury (krótka prezentacja)
 25.Regionalne strategie na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia
 27.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (157 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (199 kb) Lista obecności (51 kb) 
 
Protokół (233 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności