Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 20. mája 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Výklad rokovacieho poriadku
 5.Zloženie výborov
 6.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 7.Voľba nového ombudsmana (oznámenie kandidatúr)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 9.Oznámenia predsedníctva
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Petície
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Energia z obnoviteľných zdrojov na európskom trhu s energiou (rozprava)
 17.Bezpečnosť vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori ***I (rozprava)
 18.Program Únie týkajúci sa dobrovoľného trvalého presídlenia (rozprava)
 19.Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (konzultácia) * – Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (súhlas) *** (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Práva žien v pristupujúcich krajinách Balkánu (stručná prezentácia)
 22.Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ (stručná prezentácia)
 23.Uplatňovanie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (stručná prezentácia)
 24.Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (stručná prezentácia)
 25.Regionálne stratégie pre priemyselné oblasti v Európskej únii (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (157 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (199 kb) Prezenčná listina (51 kb) 
 
Zápisnica (242 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia