Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 20 maj 2013 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Tolkning av arbetsordningen
 5.Utskottens sammansättning
 6.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 7.Val av ny ombudsman (tillkännagivande av kandidaturerna)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen)
 9.Uttalanden från talmannen
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Anslagsöverföringar
 14.Inkomna dokument
 15.Arbetsplan
 16.Förnybar energi på den europeiska inre marknaden för energi (debatt)
 17.Prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs ***I (debatt)
 18.Frivilligt permanent EU-system för omplacering (debatt)
 19.Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) * - Utkast till protokoll om Republiken Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) *** (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Kvinnors rättigheter i anslutningsländerna på Balkan (kortfattad redogörelse)
 22.EU-stadgan: Standarder för mediefrihet i EU (kortfattad redogörelse)
 23.Genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster (kortfattad redogörelse)
 24.Tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner (kortfattad redogörelse)
 25.Regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (159 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (167 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy