Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 21 maja 2013 r. - Strasburg

2. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia art. 156 ust. 6 Regulaminu dokonana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została ogłoszona podczas wczorajszego posiedzenia plenarnego (pkt 4 porządku obrad z dnia 20.5.2013 r.).

W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony grupy politycznej lub co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 211 ust. 4 Regulaminu wykładnię tę uznaje się za przyjętą (P7_TA(2013)0207).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności