Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург

3. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D исканията за следните назначения:

комисия IMCO: Claudette Abela Baldacchino

комисия ECON: Marlene Mizzi

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия: Claudette Abela Baldacchino

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Marlene Mizzi

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Marlene Mizzi

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност