Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk

3. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor IMCO: Claudette Abela Baldacchino

výbor ECON: Marlene Mizzi

delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem: Claudette Abela Baldacchino

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Marlene Mizzi

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Marlene Mizzi

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí