Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

3. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: Claudette Abela Baldacchino

Commissie ECON: Marlene Mizzi

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland: Claudette Abela Baldacchino

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Marlene Mizzi

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Marlene Mizzi

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid