Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 21 maj 2013 - Strasbourg

3. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

IMCO-utskottet: Claudette Abela Baldacchino

ECON-utskottet: Marlene Mizzi

delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland: Claudette Abela Baldacchino

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Marlene Mizzi

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Marlene Mizzi

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy