Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2025(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0154/2013

Rozpravy :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Hlasování :

PV 21/05/2013 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0206

Zápis
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk

5. Příprava zasedání Evropské rady (dne 22. května 2013) - Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům - Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (dne 22. května 2013) (2012/2805(RSP))

Zpráva o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům [2013/2060(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Zpráva o výroční zprávě o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu [2013/2025(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Nigel Farage za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, a Laurence J.A.J. Stassen nezařazená.

Mojca Kleva Kekuš a Ildikó Gáll-Pelcz uvedli zprávy.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Bart Staes (navrhovatel výboru CONT), Eva Joly (navrhovatelka výboru DEVE) a Sirpa Pietikäinen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Giovanni La Via, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark a Anni Podimata, aby zvednutím modré karty položila otázku Gunnaru Hökmarkovi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Gunnar Hökmark, který odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položila Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly a Sven Giegold.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies a Sophocles Sophocleous.

Vystoupili: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (člen Komise), Algirdas Šemeta a Lucinda Creighton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 21.5.2013 a bod 6.16 zápisu ze dne 21.5.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí