Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2025(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0154/2013

Debatai :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Balsavimas :

PV 21/05/2013 - 6.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0206

Protokolas
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d. - Strasbūras

5. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) - Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais - Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) (2012/2805(RSP))

Pranešimas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais [2013/2060(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013).

Pranešimas dėl metinės mokesčių ataskaitos: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes [2013/2025(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013).

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen.

Mojca Kleva Kekuš ir Ildikó Gáll-Pelcz pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bart Staes (CONT komiteto nuomonės referentas), Eva Joly (DEVE komiteto nuomonės referentė) ir Sirpa Pietikäinen.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Werner Langen pateiktą klausimą), Giovanni La Via (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Luis Yáñez-Barnuevo García pateiktą klausimą), Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark ir Anni Podimata (ji, pakėlusi mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Gunnar Hökmark).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gunnar Hökmark (jis atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Anni Podimata pateiktą klausimą), Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly ir Sven Giegold.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies ir Sophocles Sophocleous.

Kalbėjo: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (Komisijos narys), Algirdas Šemeta ir Lucinda Creighton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.15 protokolo 21.5.2013 ir punktas 6.16 protokolo 21.5.2013.

Teisinė informacija - Privatumo politika