Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2025(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0154/2013

Debatten :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Stemmingen :

PV 21/05/2013 - 6.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0206

Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

5. Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) - Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen - Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) (2012/2805(RSP))

Verslag over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen [2013/2060(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Verslag over het jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten [2013/2025(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, en Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid.

Mojca Kleva Kekuš en Ildikó Gáll-Pelcz leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bart Staes (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Eva Joly (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) en Sirpa Pietikäinen.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Giovanni La Via, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark en Anni Podimata, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan laatstgenoemde.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, die ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly en Sven Giegold.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies en Sophocles Sophocleous.

Het woord wordt gevoerd door Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (lid van de Commissie), Algirdas Šemeta en Lucinda Creighton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 21.5.2013 en punt 6.16 van de notulen van 21.5.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid