Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2025(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0154/2013

Dezbateri :

PV 21/05/2013 - 5
CRE 21/05/2013 - 5

Voturi :

PV 21/05/2013 - 6.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0206

Proces-verbal
Marţi, 21 mai 2013 - Strasbourg

5. Pregătirile pentru reuniunea Consiliului European (22 mai 2013) - Lupta împotriva fraudei, a evaziunii şi a paradisurilor fiscale - Raportul anual privind fiscalitatea: modalități de exploatare a potențialului de creștere economică al UE (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirile pentru reuniunea Consiliului European (22 mai 2013) (2012/2805(RSP))

Raport referitor la lupta împotriva fraudei, a evaziunii și a paradisurilor fiscale [2013/2060(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Raport referitor la raportul anual privind fiscalitatea: modalități de exploatare a potențialului de creștere economică al UE [2013/2025(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, şi Laurence J.A.J. Stassen, neafiliată.

Mojca Kleva Kekuš şi Ildikó Gáll-Pelcz îşi prezintă rapoartele .

A intervenit Algirdas Šemeta (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bart Staes (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Eva Joly (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE) şi Sirpa Pietikäinen.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Werner Langen, Giovanni La Via, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark şi Anni Podimata, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” acestuia.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Gunnar Hökmark, pentru a răspunde întrebării adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly şi Sven Giegold.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies şi Sophocles Sophocleous.

Au intervenit: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (membru al Comisiei), Algirdas Šemeta şi Lucinda Creighton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.15 al PV din 21.5.2013 şi punctul 6.16 al PV din 21.5.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate