Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0802(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0138/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0138/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0194

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

6.4. Χρονική περίοδος των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των όγδοων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0194)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου