Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2262(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0089/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0089/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2013 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

6.8. Δημόσιες προσφορές εξαγοράς (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς [2012/2262(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0198)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου