Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0242(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0392/2012

Rozpravy :

PV 21/05/2013 - 11

Hlasování :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Vysvětlení hlasování
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Zápis
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk

11. Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * - Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen a Sven Giegold uvedli zprávy.

Vystoupili: Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Paulo Rangel (navrhovatel výboru AFCO), Andrew Duff (navrhovatel výboru AFCO), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Burkhard Balz za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles a Lajos Bokros.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell a Antonio Cancian.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Alojz Peterle, Zuzana Roithová a Markus Ferber.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystoupili: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen a Sven Giegold.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 22.5.2013 a bod 7.5 zápisu ze dne 22.5.2013.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí