Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0242(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0392/2012

Viták :

PV 21/05/2013 - 11

Szavazatok :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
A szavazatok indokolása
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Jegyzőkönyv
2013. május 21., Kedd - Strasbourg

11. Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízása * - Az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete ***I (vita)

Jelentés az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen és Sven Giegold ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Paulo Rangel (az AFCO bizottság véleményének előadója), Andrew Duff (az AFCO bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles és Lajos Bokros.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell és Antonio Cancian.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Alojz Peterle, Zuzana Roithová és Markus Ferber.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen és Sven Giegold.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.6. pont és 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat