Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0242(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0392/2012

Debates :

PV 21/05/2013 - 11

Balsojumi :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Protokols
Otrdiena, 2013. gada 21. maijs - Strasbūra

11. Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * - Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0392/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0393/2012).

Marianne Thyssen un Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Paulo Rangel (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrew Duff (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles un Lajos Bokros.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell un Antonio Cancian.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alojz Peterle, Zuzana Roithová un Markus Ferber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly un Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen un Sven Giegold.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.5.2013. protokola 7.6. punkts un 22.5.2013. protokola 7.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika