Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0242(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0392/2012

Dezbateri :

PV 21/05/2013 - 11

Voturi :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Explicaţii privind voturile
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Proces-verbal
Marţi, 21 mai 2013 - Strasbourg

11. Atribuirea unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit * - Autoritatea bancară europeană şi supravegherea prudențială a instituțiilor de credit ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen şi Sven Giegold îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Paulo Rangel (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Andrew Duff (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Werner Langen, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles şi Lajos Bokros.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell şi Antonio Cancian.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Alojz Peterle, Zuzana Roithová şi Markus Ferber.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen şi Sven Giegold.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 22.5.2013 şi punctul 7.5 al PV din 22.5.2013.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate