Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0242(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0392/2012

Razprave :

PV 21/05/2013 - 11

Glasovanja :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Obrazložitev glasovanja
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Zapisnik
Torek, 21. maj 2013 - Strasbourg

11. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij * - Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) v zvezi z njeno povezavo z Uredbo Sveta (EU) št. …/… o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen in Sven Giegold sta predstavila svoji poročili.

Govorila sta Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Paulo Rangel (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Andrew Duff (pripravljavec mnenja odbora AFCO), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Langen, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles in Lajos Bokros.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell in Antonio Cancian.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Alojz Peterle, Zuzana Roithová in Markus Ferber.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly in Sergio Gaetano Cofferati.

Govorili so Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen in Sven Giegold.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 22.5.2013 in točka 7.5 zapisnika z dne 22.5.2013.

(Seja se je za trenutek prekinila.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov