Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

12. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2013).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία (άρθρο 216, παράγραφος 4, του κανονισμού) το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου