Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

12. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA-PROV(2012)0449(COR01) is gisteren tijdens de plenaire vergadering aangekondigd (punt 6 van de notulen van 20.5.2013).

Aangezien geen enkele fractie of ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 216, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd

Juridische mededeling - Privacybeleid