Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 21. mai 2013 - Strasbourg

13. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 87a lõige 6 ja artikli 88 lõike 4 punkt d)
CRE

Vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 6 teavitab komisjonide esimeeste konverentsi esimees parlamendi presidenti sellest, et ei ole esitatud vastuväiteid seoses:

- ENVI komisjoni soovitusega otsuse kohta mitte esitada vastuväiteid komisjoni rakendusmääruse eelnõule (EL) nr 142/2011 seoses teatavate Bosniast ja Hertsegoviinast pärit loomsete kõrvalsaaduste transiidiga (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Juhul kui 24 tunni jooksul ei esita ükski fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget soovituse kohta vastuväiteid, loetakse see heaks kiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitus hääletusele.

Soovitus on kättesaadav veebilehel Séance en direct.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika