Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. toukokuuta 2013 - Strasbourg

13. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta ja 88 artiklan 4 kohdan d alakohta)
CRE

Työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia säädöksiä ei ole vastustettu:

- ENVI-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta komission ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi (EU) N:o 142/2011 siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Séance en direct -sivustolla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö