Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

13. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, en artikel 88, lid 4, onder d, van het Reglement)
CRE

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie inzake de verplaatsing van dierlijke bijproducten uit Bosnië en Herzegovina (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat op de website Séance en direct.

Juridische mededeling - Privacybeleid