Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 21 mai 2013 - Strasbourg

13. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) și articolul 88 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură)
CRE

În conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură, preşedintele Conferinţei preşedinţilor de comisie a adus la cunoştinţa Preşedintelui Parlamentului că nicio obiecţiune nu a fost formulată cu privire la:

- recomandarea de decizie a Comisiei ENVI de a nu se opune proiectului de regulament de punere în aplicare (UE) nr. 142/2011 al Comisiei în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puţin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate