Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 21. mája 2013 - Štrasburg

13. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 a článok 88 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
CRE

Predseda Konferencie predsedov výborov v súlade s článkom 87a ods. 6 rokovacieho poriadku informoval predsedu Parlamentu, že nebola vznesená žiadna námietka proti:

- odporúčaniu pre rozhodnutie výboru ENVI nevzniesť námietky voči návrhu Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o tranzit určitých vedľajších živočíšnych produktov z Bosny a Hercegoviny (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Ak politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov nevznesie v lehote 24 hodín proti tomuto odporúčaniu námietku, považuje sa za schválené. V opačnom prípade sa o ňom bude hlasovať.

Odporúčanie je k dispozícii na stránke Séance en direct.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia