Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 21. toukokuuta 2013 - Strasbourg

14. Näkörajoitteisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva WIPO-sopimus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Näkörajoitteisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva WIPO-sopimus (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Piotr Borys, Catherine Stihler ja Cristian Silviu Buşoi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö