Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. május 21., Kedd - Strasbourg

14. A látáskorlátozottakra vonatkozó szerzői jogi kivételekről szóló WIPO-egyezmény tervezete (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A látáskorlátozottakra vonatkozó szerzői jogi kivételekről szóló WIPO-egyezmény tervezete (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Berlinguer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner és Michael Cashman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Piotr Borys, Catherine Stihler és Cristian Silviu Buşoi.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

A „catch the eye” eljárás keretében felszólal továbbá Sergio Gaetano Cofferati és Angelika Werthmann.

Felszólal: Michel Barnier és Lucinda Creighton.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat