Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2013. gada 21. maijs - Strasbūra

14. Projekts Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumam par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (debates)
Stenogramma

Padomes un Komisijas paziņojumi: Projekts Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumam par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (2013/2614(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Piotr Borys, Catherine Stihler un Cristian Silviu Buşoi.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās arī Sergio Gaetano Cofferati un Angelika Werthmann.

Uzstājās Michel Barnier un Lucinda Creighton.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika