Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 21 mai 2013 - Strasbourg

14. Proiectul de tratat al OMPI privind excepțiile legate de dreptul de autor în ceea ce privește persoanele cu deficiențe de vedere (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Proiectul de tratat al OMPI privind excepțiile legate de dreptul de autor în ceea ce privește persoanele cu deficiențe de vedere (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Michel Barnier (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Luigi Berlinguer, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner şi Michael Cashman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Piotr Borys, Catherine Stihler şi Cristian Silviu Buşoi.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au mai intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye” Sergio Gaetano Cofferati şi Angelika Werthmann.

Au intervenit: Michel Barnier şi Lucinda Creighton.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate