Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Výklad jednacího řádu
 3.Členství ve výborech a delegacích
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Příprava zasedání Evropské rady (dne 22. května 2013) - Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům - Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Dohoda EU-Srí Lanka o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Posílená spolupráce mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Změna nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Žádost o ochranu poslanecké imunity Gabriela Albertiniho (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (I) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (II) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Nabídky převzetí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři ***I (hlasování)
  
6.11.Obnovitelná energie na evropském trhu s energií (hlasování)
  
6.12.Práva žen v přistupujících balkánských zemích (hlasování)
  
6.13.Charta EU: Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU (hlasování)
  
6.14.Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (hlasování)
  
6.15.Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (hlasování)
  
6.16.Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Předložení dokumentů
 11.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * - Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (rozprava)
 12.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 13.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 87a odst. 6 a čl. 88 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 14.Návrh smlouvy WIPO o výjimkách z autorského práva pro zrakově postižené osoby (rozprava)
 15.Provádění Stockholmského programu a zavedení prostoru svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)
 16.Řešení otázky dědické daně poté, co bylo přijato nařízení (EU) č. 650/2012 o dědictví (rozprava)
 17.Zablokovaná situace při revizi nařízení (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (217 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2700 kb) 
 
Zápis (221 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (396 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1254 kb) 
 
Zápis (241 kb) Prezenční listina (66 kb) Výsledky hlasování (543 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2497 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí