Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 21. maj 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Fortolkning af forretningsordenen
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (22. maj 2013) - Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely - Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Aftale EU-Sri Lanka om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Forbedret samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Perioden for det ottende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (I) (afstemning)
  
6.7.Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (II) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Overtagelsestilbud (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.9.Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.10.Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I (afstemning)
  
6.11.Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (afstemning)
  
6.12.Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan (afstemning)
  
6.13.EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU (afstemning)
  
6.14.En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner (afstemning)
  
6.15.Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (afstemning)
  
6.16.Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Modtagne dokumenter
 11.Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter * - Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)
 14.WIPO-traktat om ophavsretlige begrænsninger for synshandicappede (forhandling)
 15.Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)
 16.Arveafgifter efter vedtagelsen af forordningen om arveret (nr. 650/2012) (forhandling)
 17.Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (215 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2700 kb) 
 
Protokol (191 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (411 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1297 kb) 
 
Protokol (241 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb) Afstemningsresultater (433 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2395 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik