Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 21 ta' Mejju 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 3.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (22 ta' Mejju 2013) - Il-ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali - Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Ftehim UE-Sri Lanka dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Emenda tar-Regolament (KEE/Euratom) Nru 354/83 fir-rigward tad-depożitu tal-arkivji storiċi tal-istituzzjonijiet fl-Istitut Universitarju Ewropew f'Firenze *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Perijodu għat-tmien elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot dirett universali * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Gabriele Albertini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Spyros Danellis (I) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Spyros Danellis (II) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Offerti ta' xiri (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Strateġiji reġjonali għaż-żoni industrijali fl-Unjoni Ewropea (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.Is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore ***I (votazzjoni)
  
6.11.Sfidi u opportunitajiet attwali għall-enerġija rinnovabbli fis-suq intern Ewropew tal-enerġija (votazzjoni)
  
6.12.Id-drittijiet tan-nisa fil-pajjiżi Balkani f'fażi ta' adeżjoni (votazzjoni)
  
6.13.Karta tal-UE: Regoli komuni għal-Libertà tal-Midja fl-UE kollha (votazzjoni)
  
6.14.Pensjonijiet adegwati, sikuri u sostenibbli (votazzjoni)
  
6.15.Il-ġlieda kontra l-Frodi tat-Taxxa, l-Evażjoni tat-Taxxa u r-Rifuġji Fiskali (votazzjoni)
  
6.16.Rapport Annwali dwar it-Taxxa: kif nilliberaw il-potenzjal tal-UE għal tkabbir ekonomiku (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Dokumenti mressqa
 11.Il-kompiti speċifiċi għall-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu * - L-Awtorità Bankarja Ewropeau s-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (dibattitu)
 12.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 87a(6) u Artikolu 88(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Trattat WIPO dwar l-Eċċezzjonijiet tad-Drittijiet tal-Awtur għall-Persuni b'Vista Batuta (dibattitu)
 15.Implimentazzjoni tal-Programm ta' Stokkolma u stabbiliment taż-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (dibattitu)
 16.L-indirizzar tal-kwistjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni wara l-adozzjoni tar-Regolament dwar is-Suċċessjonijiet (UE) Nru 650/2012 (dibattitu)
 17.Impass fir-reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 (dibattitu)
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (219 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2700 kb) 
 
Minuti (165 kb) Reġistru tal-attendenza (51 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (444 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1167 kb) 
 
Minuti (246 kb) Reġistru tal-attendenza (66 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (547 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2400 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza